Chodová Planá
Městys Chodová Planá

Organizační struktura

Organizační struktura Úřadu městyse v Chodové Plané

Sídlo:
  
Budova radnice 1. patro
Adresa:
  
Pohraniční stráže 129
 
  
348 13 Chodová Planá
E-mail:
  
www stránky:
  
Tel:
 
374 798 464
C.Ú.:
 
1980728359/0800 česká spořitelna a.s.
IČ:
 
00259861
 
Orgány městyse
Starosta
Místostarosta
Úřad městyse

Orgány zastupitelstva městyse a rady městyse
Zastupitelstvo městyse – 15 členů
Ctirad Hirš
MVDr. Markéta Janochová
Luboš Hlačík
Tomáš Marcin
Tomáš Benda
Vlastimil Machovec
Karel Benda
Sáša Suk
Ing. Richard Brümmer
Zdeňka Štěchová
David Hanko
Michal Vasilečko
Jindřich Janoch
Bc. Marie Zítková, Dis.
Mgr. Josef Janoch
 
 
Rada městyse – 5 členů

                                                           Luboš Hlačík

                                                           Ctirad Hirš

                                                           Karel Benda

                                                           David Hanko

                                                          Tomáš Marcin

 
 
 
Starosta                                                            
Luboš Hlačík
Místostarosta
Ctirad Hirš

Úřad městyse
 
Starosta - Luboš Hlačík
 
Kancelář č. 2 
 
 
374 794 235
602 475 882
 
 
Místostarosta - Ctirad Hirš
 
Kancelář č. 9 
 
 
374 798 467
 

- zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti

- vodní hospodářství a kanalizace

- zemědělství a lesní hospodářství

- sociální problematika

- hospodaření s odpady

- provozní záležitosti CHODOVKA a.s.

- životní prostředí (kácení dřevin, údržba veřejné zeleně aj.)

- zastupování městyse v soudních sporech

- zastupování městyse  ve  Vak, SOČ, vodárenských sdruženích, mikroregionu

- členství města v honebních společenstvech

- spolupráce se zahraniční partnerstkou obcí Störnstein

- občanské obřady.

 
Finanční úsek - Marcinová Ivana -  ekonomka městyse
Kancelář č. 2 

 
        
374 792 664

- rozpočet městyse, sestavení, změny, hodnocení, výhledy, analýzy

- vedení účetnictví, výkaznictví, zajištění financování městyse

- finanční vztahy k jiným rozpočtům – dotace, transfery, dary

- místní poplatky z ubytování a užívání veřejného prostranství

Finanční úsek -   účetní
Kancelář č. 9b 

Pokladna - Ing. Vonešová Marie
Kancelář č. 6
 
        
374 791 623

-správa pokladny a poplatků

- redakce občasníku REGENT

-správa úřední desky

- správa dat (povinné informace, ochrana osobních údajů aj.)

- agenda CzechPointu

- webové stránky městyse (editace, správa)

- správa a editace Mobilního rozhlasu

- ověřování podpisu a listin

Majetkosprávní úsek
Správa majetku - Hromířová Růžena
kancelář č. 8 
 
374 798 303

- evidence, prodej, pronájem, směna pozemků

- nájem nebytových prostor

- věcná břemena

- správa hřbitovů (Chodová Planá, Michalovy Hory)

- hlášení poruch veřejného osvětlení
 
 
Matrika
Matrika - Plecitá Věra
kancelář č. 5 
                  
374 798 464
 

-vedení matriky (sňatky, úmrtí, narození, určení otcovství, vydávání matričních dokladů)

-evidence obyvatel (přihlášení občanů k trvalému pobytu a řízení o úředním odhlášení z místa pobytu, přidělování čísel popisných)

-ověřování podpisů, listin 

-přijímání ohlášení ztráty OP a cestovních pasů

-zhotovení kopií dokladů

-podatelna

-provádění změn v úředních dokladech

-agenda CzechPointu

-obecně prospěšné práce

-vyřizování žádostí o vystavení voličského průkazu

- rezervace pronájmu kulturního domu

 
Správce KD
 Josef Bobek- tel. 607 398 896
 
Orgány zastupitelstva městyse a rady městyse
 
Finanční výbor:

Bc. Marie Zítková, Dis                  předseda

 
Jana Janochová                            člen
Renata Pajdrmanová                    člen
 
 
 
 
Kontrolní výbor:
Mgr. Josef Janoch
předseda
Václav Loh
člen
Ing. Josef Pěkný
člen
                 
Kulturní komise:
David Hanko
Tomáš Marcin
předseda
člen
Mgr.Jan Ambrož
člen
Ing. Marie Vonešová
člen
 
            
 
Další funkce
 
Velitel VJO
Václav Zimák
 
725046593
 
Předseda letopisecké komise:
Gustav Batrla
 
 
Předseda SPOZ:
Věra Plecitá
 
Kronikář městyse:
Jitka Hříbalová
 
 
CZECHPOINT:                         
Webové stránky:
Mobilní rozhlas:
Marie Vonešová
 
 
Pracovní doba na úřadě
 
Pondělí
7,00 – 17,00
Úterý
7,00 – 15,00
Středa
7,00 -  17,00
Čtvrtek
7,00 – 15,00
Pátek
7,00 – 13,30

 

 

 
Úřední hodiny pro veřejnost
 
Pondělí
7,30 – 11,30
12,30 – 17,00
Středa
7,30 - 11,30
12,30 – 17,00
Pátek
7,30 – 11,30
-
 
Pověřený úřad s rozšířenou působností – Městský úřad Tachov
Pověřený úřad pro výkon státní správy – Městský úřad Planá


 
CHODOVKA a.s.
Sídlo:
Chodová Planá, Pohraniční stráže 474, PSČ 348 15, IČO 28000811
Právní forma:
akciová společnost
Zakladatel:
Městys Chodová Planá
 
 
Základní (hlavní) obory činnosti:
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 
Pronájem nemovitostí a půjčování věcí movitých
 
Poskytování technických služeb
 
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
 
dokončovací stavební práce
 
velkoobchod
 
přípravné práce pro stavby
 
zednictví
 
správa a údržba nemovitostí
 
chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb
 
výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářskáách a tesařských, nábytku a hraček)
 
výroba elektřiny


Statutární orgán:

 

Člen představenstva:
Ing. Stanislav Strnad
 

 

 
 
 
Členové dozorčí rady:
Ing. Sylva Zítková - předseda
 
 
 
 
 
Ctirad Hirš
 
 
Michal Sudor
 
 
Petr Matys
Luboš Hlačík
 
 
 
 
Vedoucí organizace:
Ing. Stanislav Strnad, člen představenstva

strnad@chodovkaas.cz

Ekonom:
Renata Kleinová
 
 
 
Středisko lesní výroby:
Ing. Stanislav Strnad
 
 
 
 
Středisko technických služeb:
Ing. Stanislav Strnad
 
 
 
 
 
 
Telefon:
724 524 784, 725 076 030
 
Pracovní doba:
Web organizace:
Pondělí – pátek
7.00 – 15,30

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31
1
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
1
29
30 1 2 3 4 5 6

Překladač

Překlad (translations)

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Video - Chodová Planá

Video

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Video - Oslavy 100. výročí vzniku republiky

1868 obyvatel
537 metrů n. m.
1316 rok vzniku
železnice