Menu

 

Chodová Planá
Městys Chodová Planá

Organizační struktura

Organizační struktura Úřadu městyse v Chodové Plané

Sídlo:
  
Budova radnice 1. patro
Adresa:
  
Pohraniční stráže 129
 
  
348 13 Chodová Planá
E-mail:
  
www stránky:
  
Tel:
 
374 798 464
C.Ú.:
 
43-3622460267/0100 Komerční banka a.s.
IČ/DIČ
 
00259861/CZ00259861
 
Orgány městyse
Zastupitelstvo městyse
Rada městyse
Starosta
1. Místostarosta
2. Místostarosta
Úřad městyse

Orgány zastupitelstva městyse a rady městyse
Zastupitelstvo městyse – 15 členů
Mgr. Jan Ambrož
MVDr. Eliška Jarošová
Tomáš Benda
Vlastimil Machovec
Karel Benda
Tomáš Marcin
Ing. Richard Brümmer
Sáša Suk
David Hanko
Miroslava Suková
Ctirad Hirš
Michal Vasilečko
Luboš Hlačík
ing. Jan Volný
Stanislava Janochová
 
 
Rada městyse – 5 členů

                                                           Luboš Hlačík

                                                           David Hanko

                                                           Tomáš Marcin

                                                           Tomáš Benda

                                                          Michal Vasilečko

 
 
 
Starosta                                                            
Luboš Hlačík
1. Místostarosta
2. Místostarosta
David Hanko
Tomáš Marcin

Úřad městyse
 
Starosta - Luboš Hlačík
 
Kancelář č. 2 
 
 
374 794 235
602 475 882
 
 
1. Místostarosta - David Hanko
2. Místostarosta - Tomáš Marcin
 
Kancelář č. 9 
 
marcin@chodovaplana.cz
 
 
374 798 467
608 218 718
731 044 037

- zastupují starostu v době jeho nepřítomnosti

- vodní hospodářství a kanalizace

- zemědělství a lesní hospodářství

- sociální problematika

- provozní záležitosti CHODOVKA a.s.

- životní prostředí (kácení dřevin, údržba veřejné zeleně aj.)

- zastupování městyse v soudních sporech

- zastupování městyse  ve  Vak, SOČ, vodárenských sdruženích, mikroregionu

- členství města v honebních společenstvech

- spolupráce se zahraniční partnerstkou obcí Störnstein

- občanské obřady.

 
Finanční úsek - Marcinová Ivana -  ekonomka městyse
Kancelář č. 2 

 
        
374 792 664

- rozpočet městyse, sestavení, změny, hodnocení, výhledy, analýzy

- vedení účetnictví, výkaznictví, zajištění financování městyse

- místní poplatky z ubytování a užívání veřejného prostranství

Finanční úsek -  Dagmar Šutová - účetní, veřejné opatrovnictví
Kancelář č. 9b 
sutova@chodovaplana.cz 374 798 432

- zajišťování účetnictví městyse

- výkon veřejného opatrovnictví osob omezených ve způsobilosti k právním úkonům, jejichž opatrovníkem je stanoven Městys Chodová Planá


Pokladna - Ing. Vonešová Marie
Kancelář č. 6
 
        
374 791 623

-správa pokladny a poplatků

-mzdová účetní - personalistka

- redakce občasníku REGENT

-správa úřední desky, správa dat (povinné informace, ochrana osobních údajů aj.), agenda CzechPointu, webové stránky městyse (editace, správa), správa a editace Mobilního rozhlasu

- ověřování podpisu a listin

- odpadové hospodářství

- dotace, transfery, dary

Majetkosprávní úsek
Správa majetku - Hromířová Růžena
kancelář č. 8 
 
374 798 303

- evidence, prodej, pronájem, směna pozemků

- nájem nebytových prostor

- věcná břemena

- správa hřbitovů (Chodová Planá, Michalovy Hory)

- hlášení poruch veřejného osvětlení
 
Matrika/Podatelna - Plecitá Věra
kancelář č. 5 
                  
mestys@chodovaplana.cz
374 798 464
 

-vedení matriky (sňatky, úmrtí, narození, určení otcovství, vydávání matričních dokladů)

-evidence obyvatel (přihlášení občanů k trvalému pobytu a řízení o úředním odhlášení z místa pobytu, přidělování čísel popisných)

-ověřování podpisů, listin 

-přijímání ohlášení ztráty OP a cestovních pasů

-zhotovení kopií dokladů

-podatelna

-provádění změn v úředních dokladech

-agenda CzechPointu

-obecně prospěšné práce

-vyřizování žádostí o vystavení voličského průkazu

- rezervace pronájmu kulturního domu

 
Správce KD
 Josef Bobek- tel. 607 398 896
 
Orgány zastupitelstva městyse a rady městyse
 
Finanční výbor:

ing. Richard Brümmer                                                                      předseda

 
Jana Janochová                                                                              člen
Bc. Marie Zítková, Dis.                                                                    člen
 
 
 
 
Kontrolní výbor:
Miroslava Suková
předseda
Zdeněk Pokorný
člen
ing. Jitka Sudorová
člen
                 
Kulturní komise:
David Hanko
předseda
člen
Mgr. Jan Ambrož
člen
Tomáš Marcin
člen
 
    Další funkce
 
Velitel VJO
Václav Zimák
 
725046593
 
Předseda Letopisecké komise:
člen Letopisecké komise:
Jiří Straka
Jitka Hříbalová
Anna Brümmerová
Hedvika Petříková
Růžena Skovajsová
 
Předseda SPOZ:
člen SPOZ:
Věra Plecitá
Michaela Brůhová
Stanislava Sloupová
Jarmila Kovářová
Marie Klobásová
 
Kronikář městyse:
Anna Brümmerová
 
 
CZECHPOINT:                         
Webové stránky:
Mobilní rozhlas:
Marie Vonešová
 
 
Pracovní doba na úřadě
 
Pondělí
7,00 - 11,30      12,30 – 17,00    pro veřejnost
Úterý
7,00 - 11,30       12,30 – 15,00    provozní doba
Středa
7,00 - 11,30      12,30 – 17,00    pro veřejnost
Čtvrtek
7,00 - 11,30       12,30 – 15,00    provozní doba
Pátek
7,00 – 11,30       12,30 - 13,30    provozní doba

 

Úřední hodiny pro veřejnost
 
Pondělí
8,00 – 11,30
12,30 – 17,00
Středa
8,00 - 11,30
12,30 – 17,00
 
 
 
Pověřený úřad s rozšířenou působností – Městský úřad Tachov
Pověřený úřad pro výkon státní správy – Městský úřad Planá
 
CHODOVKA a.s.
Sídlo:
Chodová Planá, Pohraniční stráže 474, PSČ 348 15, IČO 28000811
Právní forma:
akciová společnost
Zakladatel:
Městys Chodová Planá
 
 
Základní (hlavní) obory činnosti:
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 
Pronájem nemovitostí a půjčování věcí movitých
 
Poskytování technických služeb
 
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
 
dokončovací stavební práce
 
velkoobchod
 
přípravné práce pro stavby
 
zednictví
 
správa a údržba nemovitostí
 
chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb
 
výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářskáách a tesařských, nábytku a hraček)
 
výroba elektřiny


Statutární orgán:

 

Člen představenstva:
Ing. Stanislav Strnad
 

 

 
 
 
Členové dozorčí rady:
Ing. Irena Kohoutová - předseda
 
 
 
 
 
Ing. Irena Kohoutová
 
 
Tomáš Marcin
 
 
Luboš Těšínský
 
 
 
 
 
Vedoucí organizace:
Ing. Stanislav Strnad, člen představenstva

strnad@chodovkaas.cz

Ekonom:
Renata Kleinová
 
 
 
Středisko lesní výroby:
Ing. Stanislav Strnad
 
 
 
 
Středisko technických služeb:
Ing. Stanislav Strnad
 
 
 
 
 
 
Telefon:
724 524 784, 725 076 030
 
Pracovní doba:
Web organizace:
Pondělí – pátek
7.00 – 15,30

 

Informace ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28
2
29
2
30
2
31
1
1
1
2
1
3 4
1
5
2
6
2
7
1
8
2
9
1
10 11
1
12
2
13
2
14
1
15
2
16
2
17 18
2
19
4
20
2
21
3
22
3
23
2
24 25
3
26
3
27
2
28
2
29
2
30
2

Univerzální překladač

Překlad (translations)

1868 obyvatel
537 metrů n. m.
1316 rok vzniku
železnice