Chodová Planá
Městys Chodová Planá

Vyhlášky a nařízení

PLATNÉ PŘEDPISY MĚSTYSE CHODOVÁ PLANÁ


20212020

 • OZV č. 3/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (účinná od 05.12. 2020)

příloha k OZV č.3/2020

 • OZV č.2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (platná od 19.11. 2020, účinná od 20.12. 2020)
 • Nařízení č. 2/2020, kterým se zrušuje nařízení č.1/2004 Plán zimní údržby MK (účinné od 25.11. 2020)
 • Nařízení č. 1/2020 kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí (účinné dne 06.11. 2020)
 • Řád hřbitova v Chodové Plané a Michalových Horách (účinný od 18.06. 2020)
 • OZV č. 1/2020 o místním poplatku ze psů (platná od 24.06. 2020, účinná od 24.06. 2020)
 • Zásady pro stanovení postupu prodeje a kupních cen pozemků ve vlastnictví městyse Chodová Planá při jejich prodeji (účinné dnem 24.06. 2020)

2019


 • Pravidla podpory zájmové činnosti spolků (účinné od 18.12. 2019)
 • Kontrolní řád  městyse Chodová Planá (účinný od 16.12. 2019)
 • OZV č. 5/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Chodová Planá (platná od 13.11. 2019, účinná od 01.01. 2020)

příloha k OZV č.5/2019


2018


 • OZV č. 2/2018 - o zákazu požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích (platná od 19.11. 2018, účinná od 05.12. 2018)

příloha k OZV č.2/2018

 • OZV č.1/2018 - pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (platná od 20.09. 2018, účinná od 06.10. 2018)

2017


 • Podmínky prodeje pozemků v ,,Průmyslové zóně jihovýchod" v Chodové Plané (platnost od 20.12. 2017, účinné od 01.01. 2018)
 • Podmínky prodeje pozemků v ,,Průmyslové zóně jih" v Chodové Plané (platnost od 20.12. 2017, účinné od 01.01. 2018)

příloha - jih


20162015


 • OZV č. 1/2015 - Požární řád (platná od 06.05. 2015, účinná od 22.05. 2015)

2012


 • OZV č.1/2012 - kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické zařízení povolené MF podle jiného právního předpisu ( platná od 13.02. 2012, účinná od 28.02. 2012)

2011


 • OZV č. 4/2011 - kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška o vytvoření  a využití účelových prostředků FRB na území obce Chodová Planá a obecně závazná vyhláška č. 2/2002 - Řád veřejných pohřebišť ( platná od 22.03. 2011, účinná od 07.04. 2011)
 • Řád veřejného pohřebiště městyse Chodová Planá (platný od 29.07. 2011, účinná od 13.08. 2011)

2009


 • OZV č. 2/2009 - o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí (platná od 30.11. 2009, účinná od 15.12. 2009)
 • OZV č. 1/2009 - o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí (platná od 30.11. 2009, účinná od 15.12. 2009)

20072005


 • OZV č.1/2005 - kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Chodová Planá o stanovení příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů MŠ a školní družiny v Chodové Plané ze dne 1.10. 1993 (platná od 23.02. 2005, účinná od 20.03. 2005)

Video - Chodová Planá

Video

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Univerzální překladač

Překlad (translations)

1868 obyvatel
537 metrů n. m.
1316 rok vzniku
železnice