Menu

 

Chodová Planá
Městys Chodová Planá

Spolufinancované projekty

Rok ukončení 2023


Název projektu: Rozšíření kamerového dohledového systému pro zvýšení bezpečnosti v Chodové Plané-II. etapa

Poskytovatel: Plzeňský kraj

Program: Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2023

Termín realizace: 9-11/2023

Celkové náklady: 1.995.448,27 Kč

Dotace: 1.540.647,00 Kč


Název projektu: Doplnění herních prvků do areálu dětských hřišť

Poskytovatel: Plzeňský kraj

Program: PSOV PK 2023-Projekty obcí

Termín realizace: 5+6/2023

Celkové náklady: 420.390,00 Kč

Dotace: 240.000,00 Kč


Rok ukončení 2022


Název projektu: Novostavba seniorských bytů

Poskytovatel: Ministerstvo financí ČR

Program: Akce financované z rozhodnutí PS Parlamentu a Vlády ČR

Termín realizace: 3/2021 – 6/2022

Celkové náklady: 21.561.982,00 Kč

Dotace: 10.000.000,00 Kč


Název projektu: Rekonstrukce MVN – návesní rybník

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR

Program: Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa

Termín realizace: 4/2022 – 8/2022

Celkové náklady: 2.747.554,00 Kč

Dotace: 1.479.000,00 Kč


Název projektu: Stavební úpravy komunikace na p.p.č. 3481/2 k.ú. Chodová Planá

Poskytovatel: Plzeňský kraj

Program: Program stabilizace a obnovy Plzeňského kraje 2022

Termín realizace: 5/2022 – 8/2022

Celkové náklady: 3.413.528,00 Kč

Dotace: 380.000,00 Kč


Název projektu: Radary pro bezpečnější Chodovou Planou – II. etapa

Poskytovatel: Plzeňský kraj

Program: Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2022

Termín realizace: 3/2022 – 12/2022

Celkové náklady: 226.959,70 Kč

Dotace: 144.687,00 Kč


Rok ukončení 2021


Název projektu: Tělocvična Chodová Planá

Poskytovatel: Ministerstvo financí ČR

Program: Akce financované z rozhodnutí PS Parlamentu a Vlády ČR

Termín realizace: 7/2020 – 6/2021

Celkové náklady: 43.055.164,00 Kč

Dotace: 20.000.000,00 Kč


Název projektu: Rekonstrukce ulice Pivovarská, Chodová Planá

Poskytovatel: Plzeňský kraj

Program: Program stabilizace a obnovy Plzeňského kraje 2020

Termín realizace: 3/2021 – 6/2021

Celkové náklady: 4.235.259,29 Kč

Dotace: 700.000,00 Kč


Název projektu: Florbalové mantinely tělocvična Chodová Planá

Poskytovatel: Plzeňský kraj

Program: Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2021

Termín realizace: 10/2021

Celkové náklady: 158.335,00 Kč

Dotace: 100.000,00 Kč


Název projektu: Rozšíření kamerového dohledového systému pro zvýšení bezpečnosti v Chodové Plané-I. etapa

Poskytovatel: Plzeňský kraj

Program: Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2021

Termín realizace: 9/2021

Celkové náklady: 1.425.153,00 Kč

Dotace: 1.068.864,00 Kč


Název projektu: Výsadba stromů, ul. Slunečná, Chodová Planá

Poskytovatel: Státní fond životního prostředí ČR

Program: Národní program ŽP – zakládání a obnova zeleně – výzva č. 9/2019

Termín realizace: 11/2021

Celkové náklady: 307.985,17 Kč

Dotace: 195.755,00 Kč


Rok ukončení 2020


Název projektu: Bezpečnost dětí – nové oplocení při silnici I. třídy před budovou školy v Chodové Plané – část II.

Poskytovatel: Plzeňský kraj

Program: Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2020

Termín realizace: 8/2020 – 12/2020

Celkové náklady: 400.990,20 Kč

Dotace: 250.000,- Kč


Název projektu: Restaurování - Socha Madony ze štítu jižního průčelí zámku Chodová Planá čp.196

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR

Program: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP

Termín realizace: 4/2020 – 9/2020

Celkové náklady: 83.145,00 Kč

Dotace: 57.000,- Kč


Název projektu: Dětské hřiště a fitness stezka Chodová Planá

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Program: 11782 – Podpora rozvoje regionů 2019+

Termín realizace: 9/2020 – 11/2020

Celkové náklady: 1.355.394,00 Kč

Dotace: 890.417,00 Kč


Název projektu: Zřízení kamerového dohledového systému pro zvýšení bezpečnosti v Chodové Plané

Poskytovatel: Plzeňský kraj

Program: Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2020

Termín realizace: 7/2020 – 8/2020

Celkové náklady: 1.246.706,00 Kč

Dotace: 935.030,- Kč


Název projektu: Značení cyklotras a odpočívadlo – Chodová Planá

Poskytovatel: Plzeňský kraj

Program: Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2020

Termín realizace: 3/2020 – 11/2020

Celkové náklady: 164.107,00 Kč

Dotace: 130.000,- Kč


Název projektu: Velkoplošné opravy vozovek Chodová Planá, lokalita Slovany

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Program: 11782 – Podpora rozvoje regionů 2019+

Termín realizace: 10/2019 – 5/2020

Celkové náklady: 4.255.313,99 Kč

Dotace: 2.978.719,00 Kč


Rok ukončení 2019


Název projektu: Oprava chodníku podél silnice I/21 Chodová Planá – I. etapa

Poskytovatel: Plzeňský kraj

Program: Program stabilizace a obnovy Plzeňského kraje 2019

Termín realizace: 7/2019 – 10/2019

Celkové náklady: 1.773.988,33 Kč

Dotace: 500.000,- Kč


Název projektu: Stavební úpravy objektu zámku Chodová Planá čp.196 – VI. etapa

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR

Program: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP

Termín realizace: 3/2019 – 10/2019

Celkové náklady: 1.073.801,78 Kč

Dotace: 542.000,- Kč


Název projektu: Stavební úpravy zámku Chodová Planá – VI. etapa (truhlářské a klempířské práce)

Poskytovatel: Plzeňský kraj

Program: Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2019

Termín realizace: 3/2019 – 10/2019

Celkové náklady: 931.993,28 Kč

Dotace: 300.000,- Kč


Název projektu: Radary pro bezpečnější Chodovou Planou

Poskytovatel: Plzeňský kraj

Program: Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti

Termín realizace: 10/2019 – 11/2019

Celkové náklady: 152.798,80 Kč

Dotace: 105.000,- Kč


Název projektu: Cyklostezka Chodová Planá – Mariánské Lázně - ISPROFOND 5328510021

Poskytovatel: Státní fond dopravní infrastruktury

Program: Výstavba nebo oprava cyklistických stezek

Termín realizace: 3/2019 – 8/2019

Celkové náklady stavby: 8.935.953,00 Kč

Dotace: 6.881.009,- Kč


Název projektu: Bezpečnost dětí – nové oplocení při silnici I. třídy před budovou školy v Chodové Plané

Poskytovatel: Plzeňský kraj

Program: Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2018

Termín realizace: 10/2018 – 5/2019

Celkové náklady: 242.139,22 Kč

Dotace: 158.000,- Kč


Název projektu: Workout a fitness hřiště

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Program: 11781 – Podpora rozvoje regionů

Termín realizace: 10/2018 – 6/2019

Celkové náklady: 566.988,00 Kč

Dotace: 396.891,00 Kč


Název projektu: Bezpečné přecházení u školy v Chodové Plané

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Program: 11703 – Integrovaný regionální operační program

Termín realizace: 7/2018 – 5/2019

Celkové náklady: 2.476.790,34 Kč

Dotace:1.499.999,65 Kč


Rok ukončení 2018


Název projektu: Stavební úpravy objektu zámku Chodová Planá čp.196 – VI. etapa

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR

Program: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP

Termín realizace: 4/2018 – 8/2018

Celkové náklady: 355.808,97 Kč

Dotace: 71.160,- Kč


 

Informace ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Univerzální překladač

Překlad (translations)

1868 obyvatel
537 metrů n. m.
1316 rok vzniku
železnice