Chodová Planá
Městys Chodová Planá

Spolufinancované projekty


Rok ukončení 2020


Název projektu: Bezpečnost dětí – nové oplocení při silnici I. třídy před budovou školy v Chodové Plané – část II.

Poskytovatel: Plzeňský kraj

Program: Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2020

Termín realizace: 8/2020 – 12/2020

Celkové náklady: 400.990,20 Kč

Dotace: 250.000,- Kč


Název projektu: Restaurování - Socha Madony ze štítu jižního průčelí zámku Chodová Planá čp.196

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR

Program: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP

Termín realizace: 4/2020 – 9/2020

Celkové náklady: 83.145,00 Kč

Dotace: 57.000,- Kč


Název projektu: Dětské hřiště a fitness stezka Chodová Planá

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Program: 11782 – Podpora rozvoje regionů 2019+

Termín realizace: 9/2020 – 11/2020

Celkové náklady: 1.355.394,00 Kč

Dotace: 890.417,00 Kč


Název projektu: Zřízení kamerového dohledového systému pro zvýšení bezpečnosti v Chodové Plané

Poskytovatel: Plzeňský kraj

Program: Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2020

Termín realizace: 7/2020 – 8/2020

Celkové náklady: 1.246.706,00 Kč

Dotace: 935.030,- Kč


Název projektu: Značení cyklotras a odpočívadlo – Chodová Planá

Poskytovatel: Plzeňský kraj

Program: Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2020

Termín realizace: 3/2020 – 11/2020

Celkové náklady: 164.107,00 Kč

Dotace: 130.000,- Kč


Název projektu: Velkoplošné opravy vozovek Chodová Planá, lokalita Slovany

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Program: 11782 – Podpora rozvoje regionů 2019+

Termín realizace: 10/2019 – 5/2020

Celkové náklady: 4.255.313,99 Kč

Dotace: 2.978.719,00 Kč


Rok ukončení 2019


Název projektu: Oprava chodníku podél silnice I/21 Chodová Planá – I. etapa

Poskytovatel: Plzeňský kraj

Program: Program stabilizace a obnovy Plzeňského kraje 2019

Termín realizace: 7/2019 – 10/2019

Celkové náklady: 1.773.988,33 Kč

Dotace: 500.000,- Kč


Název projektu: Stavební úpravy objektu zámku Chodová Planá čp.196 – VI. etapa

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR

Program: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP

Termín realizace: 3/2019 – 10/2019

Celkové náklady: 1.073.801,78 Kč

Dotace: 542.000,- Kč


Název projektu: Stavební úpravy zámku Chodová Planá – VI. etapa (truhlářské a klempířské práce)

Poskytovatel: Plzeňský kraj

Program: Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2019

Termín realizace: 3/2019 – 10/2019

Celkové náklady: 931.993,28 Kč

Dotace: 300.000,- Kč


Název projektu: Radary pro bezpečnější Chodovou Planou

Poskytovatel: Plzeňský kraj

Program: Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti

Termín realizace: 10/2019 – 11/2019

Celkové náklady: 152.798,80 Kč

Dotace: 105.000,- Kč


Název projektu: Cyklostezka Chodová Planá – Mariánské Lázně - ISPROFOND 5328510021

Poskytovatel: Státní fond dopravní infrastruktury

Program: Výstavba nebo oprava cyklistických stezek

Termín realizace: 3/2019 – 8/2019

Celkové náklady stavby: 8.935.953,00 Kč

Dotace: 6.881.009,- Kč


Název projektu: Bezpečnost dětí – nové oplocení při silnici I. třídy před budovou školy v Chodové Plané

Poskytovatel: Plzeňský kraj

Program: Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2018

Termín realizace: 10/2018 – 5/2019

Celkové náklady: 242.139,22 Kč

Dotace: 158.000,- Kč


Název projektu: Workout a fitness hřiště

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Program: 11781 – Podpora rozvoje regionů

Termín realizace: 10/2018 – 6/2019

Celkové náklady: 566.988,00 Kč

Dotace: 396.891,00 Kč


Název projektu: Bezpečné přecházení u školy v Chodové Plané

Poskytovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj

Program: 11703 – Integrovaný regionální operační program

Termín realizace: 7/2018 – 5/2019

Celkové náklady: 2.476.790,34 Kč

Dotace:1.499.999,65 Kč


Rok ukončení 2018


Název projektu: Stavební úpravy objektu zámku Chodová Planá čp.196 – VI. etapa

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR

Program: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP

Termín realizace: 4/2018 – 8/2018

Celkové náklady: 355.808,97 Kč

Dotace: 71.160,- Kč


Rok ukončení 2017

Název projektu: Stavební úpravy objektu zámku Chodová Planá čp.196 – V. etapa

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR

Program: Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP

Termín realizace: 9/2017 – 10/2017

Celkové náklady: 1.322.772,99 Kč

Dotace: 600.000,- Kč


Název projektu: H.1. Zpracování lesního hospodářského plánu

Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství ČR

Program: 329052 - Vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě

Termín realizace: 4/2016 – 7/2017

Celkové náklady: 177.512,- Kč

Dotace: 110.034,- Kč


Název projektu: Modernizace sportovního zázemí = motivace pro mládež.

Poskytovatel: Plzeňský kraj

Program: Podpora vybudování a modernizace sportovišť v roce 2017

Termín realizace: 3/2017 – 5/2017

Celkové náklady: 166.321,- Kč

Dotace: 100.000,- Kč


Název projektu: Osvětlení cyklostezky Chodová Planá - Planá

Poskytovatel: Město Planá

Termín realizace: 11/2017 – 12/2017

Celkové náklady: 1.740.983,- Kč

Dotace: 300.000,- Kč


 

Video - Chodová Planá

Video

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Univerzální překladač

Překlad (translations)

1868 obyvatel
537 metrů n. m.
1316 rok vzniku
železnice