Menu

 

Chodová Planá
Městys Chodová Planá

Znak a vlajka

ZNAK: "V červeném štítě doleva obrácený stříbrný vzpřímený lev se zlatou zbrojí držící zlatým hrotem zakončené ratiště přirozené barvy se zlatým dvoucípým praporcem s červeným štítkem se stříbrným břevnem.“

„Podle některé literatury získalo městečko znak za vlády Ferdinanda I. (1526-1564), který rád uděloval do městských znakù štítek s babenberským (rakouským) znakem, jenž najdeme i v chodovoplánském erbu. Jiná literatura předpokládá udělení znaku až od Rudolfa II. na konci 16.století …. Je pravděpodobnější, že Chodové Plané udělil znak již Ferdinand I. kolem roku 1538 za Pluhù z Rabštejna nebo spíše o několik let později, kdy městečko přímo podléhalo královské komoře. V tomto případě bychom jednoocasého nekorunovaného lva mohli pokládat za upravené vrchnostenské znamení českého krále a mohli bychom i převzít názor o pùvodu štítku s babenberským znakem v chodovoplánském erbu.“

znak městyse Chodová Planá
VLAJKA: „Červený list s bílým vzpřímeným lvem se žlutou zbrojí obráceným k vlajícímu okraji a držícím žlutým hrotem zakončené hnědé ratiště se žlutým dvoucípým praporcem s červeným štítkem s bílým břevnem. Poměr šířky k délce je 2:3.“

vlajka městyse Chodová Planá

Univerzální překladač

Překlad (translations)

1868 obyvatel
537 metrů n. m.
1316 rok vzniku
železnice