Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

Veřejné zakázky a výběrová řízení na dodavatele pro Městys Chodová Planá

 

ZADAVATEL: Městys Chodová Planá

IČO: 00259861

 

PROFIL ZADAVATELE Městyse Chodová Planá zveřejněn dne 4.5. 2012  na Seznamu profilu zadavatelů v Informačním systému o Veřejných zakázkách - Uveřejňovací subsystém v souladu s §38 a §157 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Dne 18.10. 2018 nabyl účinnosti pro všechny zadavatele § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek , který zavádí povinnou elektronickou komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem. Již není možné (mimo některé výjimky) podat listinnou nabídku či použít papírovou písemnou podobu komunikace.

AKTUALITY


rok 2018


Zveřejnění výzvy: 03.12. 2018

Veřejná zakázka- zakázka malého rozsahu-  „Cyklostezka Chodová Planá – Mariánské Lázně.“

výzva k podání nabídky

návrh SoD

čestné prohlášení

projektová dokumentace

dokladová část

slepý rozpočet

veřejnoprávní smlouva

DOPLNĚNÍ zadávacích podmínek PD - vloženo 14.12. 2018

detail zábradlí

dotaz ze  dne 17.12. 2018 - odpověď ze dne 19.12. 2018

dotaz ze dne 21.12. 2018 a odpověď ze dne 27.12. 2018

 

 

 

 

Předložení nabídek

do 31.01.2019 do 10,00 hod.

Hodnocení nabídek

Vybrána firma:

Silnice Horšovský Týn a.s., Nad Rybníčkem 40, Horšovský Týn, IČO: 45359164 

Smlouva o dílo


Zveřejnění výzvy: 21.06. 2018

Veřejná zakázka- zakázka malého rozsahu-  „Chodová Planá - rozšíření veřejného osvětlení.“

výzva k podání nabídky

vzor smlouvy o dílo

čestné prohlášení

územní souhlas

příloha k formuláři pro ocenění nabídky

projektová dokumentace

dokladová část k PD

 

 

 

 

Předložení nabídek

do 03.07.2018 do 10,00 hod.

Hodnocení nabídek

Nabídka podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách nebyla hodnotící komisí hodnocena z důvodu podání nabídky pouze jednoho uchazeče.

Vybrána firma:

HREUS electric, Petr Hreus, IČO: 648 88 339 Výškovská 49, 348 13 Chodová Planá

Smlouva o dílo


 

Zveřejnění výzvy: 02.05. 2018

Veřejná zakázka- zakázka malého rozsahu-  „Chodník a přechod pro chodce u školy - Chodová Planá.“

výzva k podání nabídky

vzor smlouvy o dílo

projektová dokumentace

stavební povolení

rozpočet

 

 

 

Předložení nabídek

do 24.05.2018 do 10,00 hod.

Hodnocení nabídek

Vybrána firma:

STRIX Chomutov, a.s., IČO: 272 74 535, 28. října 1081/19, 430 01  Chomutov

Smlouva o dílo

 


Zveřejnění výzvy: 22.02. 2018

Veřejná zakázka- zakázka malého rozsahu-  „Stavební úpravy objektu zámku Chodová Planá , VI etapa.“

výzva k podání nabídky

vzor smlouvy o dílo

výkaz pro ocenění

projektová dokumentace

závazné stanovisko PÚ

 

 

 

Předložení nabídek

do 05.03.2018 do 10,00 hod.

Vybrána firma:

Ladislav Stach, Kamenicko-stavební firma, Alešova 1275, 349 01  Stříbro, IČO: 11367504.

Smlouva o dílo


Zveřejnění výzvy: 18.01. 2018

Veřejná zakázka- zjednodušené podlimitní řízení -  Rekonstrukce vnitrobloku na p.p.č.3413/1 , 3412/3 v k.ú. Chodová Planá“

výzva k podání nabídky

vzor smlouvy o dílo - beton

vzor smlouvy o dílo - kámen

rozpočet - beton

rozpočet - kámen

projektová dokumentace beton

projektová dokumentace kámen 

dodatečná informace č.1

 

 

 

Předložení nabídek

do 08.02.2018 do 10,00 hod.

Hodnocení nabídek - varianta kámen

Vybrána firma:

Karel Benda, zemní a výkopové práce, Slovany 177, Chodová Planá 34813, IČO: 64888207

Smlouva o díloZveřejnění výzvy: 05.01. 2018

Veřejná zakázka- zjednodušené podlimitní řízení -  Výstavba místních komunikací Chodová Planá, lokalita Slovany – etapa I., část B

výzva k podání nabídky

vzor smlouvy o dílo

dokladová část

projektová dokumentace

výkazy výměr

 

 

 

Předložení nabídek

do 01.02.2018 do 10,00 hod.

Hodnocení nabídek

Vybrána firma:

Silnice Horšovský Týn a.s., Nad Rybníčkem 40, Horšovský Týn, IČO: 45359164 

Smlouva o dílo

 


rok 2017


Zveřejnění výzvy: 26.10. 2017

Veřejná zakázka malého rozsahu ,,Osvětlení cyklostezky Planá - Chodová Planá"

výzva k podání nabídky

vzor smlouvy o dílo

Dokumentace pro provedení stavby

 

 

 

Předložení nabídek

do 13.11.2017 do 10,00 hod.

Vybrána firma:

Petr Hreus HREUS-ELECTRIC, Výškovská 49, 348 13  Chodová Planá, IČO: 64888339 

Smlouva o dílo


Zveřejnění výzvy: 10.03. 2017

Veřejná zakázka malého rozsahu ,,Oprava chodníků kolem Obecního úřadu v Chodové Plané"

výzva k podání nabídky

vzor smlouvy o dílo

Dokumentace pro provedení stavby

Stavební povolení

 

 

Předložení nabídek

do 30.03.2017 do 10,00 hod.

Hodnocení nabídek betonová dlažba

Hodnocení nabídek kamenná dlažba

Vybrána firma:

Karel Benda, Slovany 177, 348 13  Chodová Planá, IČO: 64888207 (kamenná varianta)

 Smlouva o dílo


Zveřejnění výzvy: 10.03. 2017

Veřejná zakázka malého rozsahu ,,Rekonstrukce chodníků v Chodské ulici v Chodové Plané"

výzva k podání nabídky

vzor smlouvy o dílo

Dokumentace pro provedení stavby

Stavební povolení

 

 

Předložení nabídek

do 30.03.2017 do 10,00 hod.

Hodnocení nabídek

Vybrána firma:

Karel Benda, Slovany 177, 348 13  Chodová Planá, IČO: 64888207

 Smlouva o dílo


Zveřejnění výzvy: 10.03. 2017

Veřejná zakázka malého rozsahu ,,Stavební úpravy obvodového pláště objektu hasičské zbrojnice, Chodová Planá"

výzva k podání nabídky

vzor smlouvy o dílo

Dokumentace pro provedení stavby

Dodatečná informace č. 1

 

 

Předložení nabídek

do 30.03.2017 do 10,00 hod.

Hodnocení nabídek

Vybrána firma:

KVRealinvest, Chebská 204/71, 360 00  Karlovy Vary, IČO: 29113903

 Smlouva o dílo


Zveřejnění výzvy: 10.03. 2017

Veřejná zakázka malého rozsahu ,,Rekonstrukce komunikace u BD Boněnov, p.p.č. 79/2, 2029/8, 78"

výzva k podání nabídky

vzor smlouvy o dílo

Dokumentace pro provedení stavby

stavební povolení

 

Předložení nabídek

do 30.03.2017 do 10,00 hod.

Hodnocení nabídek

Vybrána firma:

Karel Benda, Slovany 177, 348 13  Chodová Planá, IČO: 64888207

Smlouva o díloZveřejnění výzvy: 03.03. 2017

Veřejná zakázka malého rozsahu„Stavební úpravy objektu zámku Chodová Planá – V. etapa“

výzva k podání nabídky

vzor smlouvy o dílo

Dokumentace pro provedení stavby

čestné prohlášení kvalifikace

 

Předložení nabídek

do 15.03.2017 do 10,00 hod.

Hodnocení nabídek

Vybrána firma:

Ladislav Stach, Kamenicko-stavební firma, Alešova 1275, 349 01  Stříbro, IČO: 11367504.

 Smlouva o dílo


rok 2016


Zveřejnění výzvy: 15.12. 2016

Veřejná zakázka malého rozsahu ,,Rekonstrukce atletické dráhy a zpevněných ploch, Chodová Planá"

Výzva k podání nabídky

vzor smlouvy o dílo

projektová a ostatní dokumentace

dodatečná informace č. 1

dodatečná informace č.2

dodatečná informace č. 3

dodatečná informace zadavatele

závlaha

doplnění výzvy k předložení nabídky

 

 

 

Předložení nabídek

do 20.02.2017 do 10,00 hod.

Hodnocení nabídek

Vybrána firma:

STRABAG a.s., Parková 1205/11, 326 00  Plzeň, IČO 60838744

Smlouva o dílo


Zveřejnění výzvy: 17.10. 2016

Veřejná zakázka malého rozsahu ,,Veřejné osvětlení komunikací kolem hřbitova, Chodová Planá"

výzva k podání nabídky

vzor smlouvy o dílo

projektová a ostatní dokumentace

 

 

 

Předložení nabídek

do 31.10.2016 do 10,00 hod.

Hodnocení nabídek:

 

Vybrána firma:

Roman Horák, Elektroinstalace, Bezdružická 289, 348 15  Planá, IČO: 69437661

Smlouva o dílo


Zveřejnění výzvy: 15.08. 2016

Veřejná zakázka malého rozsahu Stavební úpravy a přístavba zázemí a šaten u fotbalového hřiště, Chodová Planá, sportovní areál "

výzva k podání nabídky

vzor smlouvy o dílo

výkaz výměr

projektová dokumentace

stavební povolení

 

 

Předložení nabídek

do 30.08.2016 do 10,00 hod.

Hodnocení nabídek:

Nabídka podle § 79 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách nebyla hodnotící komisí hodnocena z důvodu podání nabídky pouze jednoho uchazeče.

Vybrána firma:

KRAK-CHEM Sp. Z o.o., organizační složka, K Panelárně 140, 362 32 Otovice u Karlových Var, IČO: 26363151 

Smlouva o dílo


Zveřejnění výzvy: 30.05. 2016

Veřejná zakázka malého rozsahu Revitalizace sídliště Lučina v Chodové Plané – 1.etapa"

výzva k podání nabídky

vzor smlouvy o dílo

Souhrnný list stavby

Krycí list rozpočtu

Výkaz výměr

Projektová dokumentace

Stavební povolení

 

Předložení nabídek

do 17.06.2016 do 10,00 hod.

Hodnocení nabídek

Vybrána firma:

Silnice Horšovský Týn, a.s., Nad Rybníčkem 40, Horšovský Týn, IČO: 45359164

po odstoupení vítězné firmy:

Pflaument Investment s.r.o., Bránická 213/53, Praha, IČO: 24798941 

Smlouva o dílo


Zveřejnění výzvy: 08.02. 2016

Veřejná zakázka malého rozsahu„Stavební úpravy objektu zámku Chodová Planá – IV. etapa“

výzva k podání nabídky

vzor smlouvy o dílo

Dokumentace pro provedení stavby

Zadávací dokumentace

 

Předložení nabídek

do 19.02.2016 do 08,00 hod.

Hodnocení nabídek

Vybrána firma:

Ladislav Stach, Kamenicko-stavební firma, Alešova 1275, 349 01  Stříbro

Smlouva o dílo


 
Zveřejnění výzvy: 25.01. 2016

Veřejná zakázka malého rozsahu Opravy okolí památníku Pístov“

Výzva k podání nabídky

Vzor smlouvy o dílo

Dokumentace pro provádění stavby

 

Předložení nabídek

do 05.02.2016 do 08,00 hod.

Hodnocení nabídek

Vybrána firma:  Karel Benda - Zemní a výkopové práce, Slovany 177, 348 13  Chodová Planá, IČO: 648 88 207

Smlouva o dílo


Zveřejnění výzvy: 25.01. 2016

Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava opěrné hřbitovní zdi v areálu farního 

                                                           kostela v Michalových Horách“

Výzva k podání nabídky

Krycí list nabídky

Vzor smlouvy o dílo

Dokumentace pro provádění stavby

Výkres č. 3 k dokumentaci

 

Předložení nabídek

do 05.02.2016 do 08,00 hod.

Hodnocení nabídek

Vybrána firma: Milan Zámostný, Sumrakov 67, 378 56 Studená, IČO: 64526305

Smlouva o dílo

 


rok 2015


Zveřejnění výzvy: 19.10.2015

Veřejná zakázka malého rozsahu:Správa a provozování veřejného osvětlení městyse Chodová Planá"

Výzva k podání nabídky

krycí list nabídky

 

Předložení nabídek

do 02.11.2015 do 09,00 hod.

Hodnocení nabídek:

Vybrána firma:

ČEZ Energetické služby, s.r.o., 28. října 3123/152, 702 00  Ostrava, IČO: 278 04 721

Smlouva o dílo


Zveřejnění výzvy: 30.09.2015

Veřejná zakázka malého rozsahu:Oprava části oplocení hřbitova v Michalových Horách"

Výzva k podání nabídky

Vzor smlouvy o dílo

Čestné prohlášení dodavatele

Výkaz výměr

Předložení nabídek

do 09.10.2015 do 09,00 hod.

Hodnocení nabídek

Vybrána firma:

Pflaument Investment s.r.o., Bránická 213/53, Praha, IČO: 24798941 

Smlouva o dílo


Zveřejnění výzvy: 09.09.2015

Veřejná zakázka malého rozsahu:Oprava části oplocení hřbitova v Michalových Horách"

Výzva k podání nabídky

Vzor smlouvy o dílo

Čestné prohlášení dodavatele

Výkaz výměr

Předložení nabídek

do 22.09.2015 do 09,00 hod.

Usnesení z 19. zasedání Rady městyse Chodová Planá ze dne 22.09.2015

RM ruší výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na dodávku stavebních prací na akci Oprava části oplocení hřbitova v Michalových Horáchvyhlášené podle § 18, odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění z důvodu doručení pouze jediné nabídky.

 


Zveřejnění výzvy: 09.09.2015

Veřejná zakázka malého rozsahu:Oprava chodníků kolem obecního úřadu v Chodové Plané"

Výzva k podání nabídky

Vzor smlouvy o dílo

Čestné prohlášení dodavatele

Projektová a ostatní dokumentace

Předložení nabídek

do 22.09.2015 do 09,00 hod.

Usnesení z 19. zasedání Rady městyse Chodová Planá ze dne 22.09.2015

RM ruší výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na dodavatele stavebních prací na akci „Oprava chodníků kolem obecního úřadu v Chodové Plané“ vyhlášené podle § 18, odst. 5 zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, z důvodu navýšení objemu prací oproti zadání.

 


Zveřejnění výzvy: 02.07.2015

Veřejná zakázka malého rozsahu:„Úprava stávající komunikace u MŠ v Chodové Plané“

Výzva k podání nabídky

Vzor smlouvy o dílo

Čestné prohlášení dodavatele

Projektová a ost. dokumentace

Předložení nabídek

do 13.07.2015, 10,30 hod.

Hodnocení nabídek

Vybrána firma:

DYBS stavební firma, Prvomájová 39, 322 00  Plzeň-Křimice.

Smlouva o dílo

Dodatek č. 1 ke SoD


Zveřejnění výzvy: 23.02.2015

Veřejná zakázka malého rozsahu: Stavební úpravy objektu zámku Chodová Planá – III. etapa

Výzva k podání nabídky

Vzor smlouvy o dílo

Zadávací dokumentace

Projektová dokumentace

Předložení nabídek

do 05.03.2015, 11,00 hod.

Vybrána firma Ladislav Stach, Kamenicko-stavební firma, Alešova 1275, 349 01  Stříbro.

smlouva o dílo


rok 2014


Zveřejnění výzvy: 13.06.2014
Veřejná zakázka malého rozsahu: Udržovací práce fasády a střechy kulturního domu v Chodové Plané

Výzva k podání nabídky

Krycí list nabídky

Čestné prohlášení uchazeče

Smlouva o dílo -vzor

Výkazy výměr

Formulář soupis prací

Předložení nabídek do:  25.06. 2014 9,00 hod.

Vybrána firma ColorMax, Milan Baranec, Kasární náměstí 7, 350 02 Cheb.

Smlouva o dílo


Zveřejnění výzvy:  14.02. 2014
Veřejná zakázka malého rozsahu: Stavební úpravy objektu zámku Chodová Planá - II. etapa

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace

Vzor smlouvy o dílo

Zadávací dokumentace PD

Předložení nabídek do:  26.02. 2014

Vybrána firma PP-servis Plzeň s.r.o., U Velkého rybníka 688/35, 301 00  Plzeň.

Smlouva o dílo


rok 2013


Zveřejnění výzvy:  23.10. 2013
Veřejná zakázka malého rozsahu: Oprava místních komunikací v Chodové Plané - část Hostíčkov
Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace

Vzor smlouvy o dílo

Situace celková

Situace pozemních komunikací

Technická zpráva

Výkaz výměr

Výkaz výměr II.

 

Předložení nabídek do:  06.11. 2013

  Vybrána firma Karel Benda - Zemní a výkopové práce, Slovany 177, 348 13  Chodová Planá.

Smlouva o dílo


Zveřejnění výzvy:  13.09. 2013
Veřejná zakázka malého rozsahu: Oprava chodníků ve Výškovské a Kyjovské ulici
                                                      Chodová Planá.

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace

Vzor smlouvy o dílo

PD Kyjovská ulice

PD Výškovská ulice

 

Předložení nabídek do:  27.9.2013

Vybrána firma DYBS stavební firma, Prvomájová 39, 322 00  Plzeň-Křimice.


Zveřejnění výzvy:  27.02. 2013
Veřejná zakázka malého rozsahu: Stavební úpravy zámku - I. etapa
výzva k podání nabídky 
zadávací dokumentace

projektová dokumentace

 

Předložení nabídek do: 12. 03. 2013

Vybrána firma ColorMax, Milan Baranec, Kasární náměstí 7, 350 02 Cheb.

Smlouva o dílo na realizaci stavby a dodatky č.1 a č. 2

 

 


rok 2012


Zveřejnění výzvy:  08.06. 2012
Veřejná zakázka malého rozsahu: Stavební úpravy vstupu do Kulturního domu v Chodové Plané a zázemí a WC pro imobilní

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace

Rozpočet - vstup do KD

Rozpočet - WC a ostatní

PD vstup do KD

PD zázemí a WC KD

 

Předložení nabídek do: 21.6.2012

Vybrána firma: BKV Stavební společnost s.r.o., Přimdská 630, 348 02  Bor