Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

ŹÁDOSTI souvisejí s majetkem

 
Povinnost žadatele při podání žádosti související s pohybem majetku obce na Městys Chodová Planá od ledna 2016 doložit potvrzení obce o bezdlužnosti vůči Městysi Chodová Planá a čestné prohlášení, že nevede s Městysem Chodová Planá žádný občansko-právní spor.

Od ledna 2016 je nutné doložit k žádosti potvrzení o stavu osobního účtu žadatele z titulu úhrady místních poplatků, plateb plynoucích z nájemních vztahů a ostatních vymahatelných plateb. Toto potvrzení bude vystaveno na základě žádosti o vydání potvrzení a zpoplatněno dle platného sazebníku zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

Žádost o vystavení potvrzení - bezdlužnost


SOUČINNOST OBČANŮ

Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů informujeme občany městyse Chodová Planá o následujícím:

1. Prosíme občany (jubilanty) s trvalým pobytem na území městyse, kteří dovrší životní jubileum ve věku 70, 75, 80, 85,90, 95 a více let a mají zájem o osobní návštěvu člena vedení městyse spojenou s gratulací a předáním dárkového balíčku či uvedení dosažení svého jubilea v občasníku městyse a kronice městyse, aby se dostavili na úřad městyse na matriku (kancelář č. 7) a potvrdili svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů.

2. Prosíme rodiče (zákonné zástupce) narozených dětí s trvalým pobytem na území městyse, kteří mají zájem na účasti tradičního vítání občánků a uvedení informace o narození v občasníku městyse a kronice městyse, aby se dostavili na úřad městyse na matriku (kancelář č. 7) a potvrdili svým podpisem souhlas ke zpracování osobních údajů.


VAK Karlovy Vary

Vodné a stočné na rok 2016


Jak je to s cestovními doklady pro děti?

Informace ke stažení