Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

 

zpět
Organizační struktura Úřadu městyse v Chodové Plané

Úřední hodiny
Sídlo:
  
Budova radnice 1. patro
Adresa:
  
Pohraniční stráže 129
 
  
348 13 Chodová Planá
E-mail:
  
www stránky:
  
Tel:
 
374 798 464
C.Ú.:
 
1980728359/0800 česká spořitelna a.s.
IČ:
 
00259861
 
Orgány městyse
Starosta
Místostarosta
Úřad městyse

Orgány zastupitelstva městyse a rady městyse
Zastupitelstvo městyse – 15 členů
Ctirad Hirš
MVDr. Markéta Janochová
Luboš Hlačík
Tomáš Marcin
Tomáš Benda
Vlastimil Machovec
Karel Benda
Sáša Suk
Ing. Richard Brümmer
Zdeňka Štěchová
David Hanko
Michal Vasilečko
Jindřich Janoch
Bc. Marie Zítková, Dis.
Mgr. Josef Janoch
 
 
Rada městyse – 5 členů
Luboš Hlačík
Ctirad Hirš
Karel Benda

 

David Hanko
                      Tomáš Marcin
 
 
Starosta                                                            
Luboš Hlačík
Místostarosta
Ctirad Hirš

Úřad městyse
 
Starosta - Luboš Hlačík
 
Kancelář č. 2 
 
 
374 794 235
602 475 882
 
-záležitosti veřejného pořádku
-majetek a územní plán městyse
-informace, činnost a záměry městyse
-zastupování městyse navenek
-spolky a dobrovolné organizace
-vodní hospodářství městyse
-agenda zvlášt. užívání komunikací
-žádosti o kácení dřevin
Místostarosta - Ctirad Hirš
 
Kancelář č. 9 
 
 
374 798 467
 
-zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává úřad
-tvorba OZV a nařízení městyse
-zajišťuje výkon přenesené působnosti
 
Finanční úsek - Marcinová Ivana -  ekonomka městyse
Kancelář č. 2 

 
        
374 792 664
-rozpočet městyse, sestavení, plnění, změny, hodnocení, výhledy, analýzy
-správa financí městyse, vedení účetnictví a výkaznictví
-finanční vztahy k jiným rozpočtům včetně finančního vypořádání
-koordinace činností souvisejících s podávání žádostí o dotace
-pojištění majetku městyse – evidence pojistných událostí
-inventarizace majetku městyse
- veřejné sbírky

 
 

Pokladna - Ing. Vonešová Marie
Kancelář č. 6
 
        
374 791 623
-správa pokladny a poplatků
-akce prodejní, sportovní, kulturní
-správa úřední desky
- správa dat (povinné informace, ochrana osobních údajů aj.)
- agenda CzechPointu
- webové stránky městyse (editace, správa)
- správa a editace Mobilního rozhlasu
- elektronická podatelna
- redakce občasníku REGENT
 
Majetkosprávní úsek
Správa majetku - Hromířová Růžena
kancelář č. 8 
 
374 798 303
-evidence pozemků, inventury pozemků
-prodeje, pronájmy a výkupy pozemků, směny pozemků, věcná břemena apod.
-identifikace  majetku městyse
-evidence nemovitostí včetně vedení příslušné dokumentace
-správa hřbitovů
-hlášení poruch VO
 
 

 
 

Matrika
Matrika - Plecitá Věra
kancelář č. 5 
                  
374 798 464
 
-vedení matriky (sňatky, úmrtí, narození, určení otcovství, vydávání matričních dokladů)
-evidence obyvatel (přihlášení občanů k trvalému pobytu a řízení o úředním odhlášení z místa pobytu, přidělování čísel popisných)
-ověřování podpisů, listin 
-přijímání ohlášení ztráty OP a cestovních pasů
-zhotovení kopií dokladů
-podatelna
-provádění změn v úředních dokladech
-agenda CzechPointu
-obecně prospěšné práce
-vyřizování žádostí o vystavení voličského průkazu
 
Správce KD
 Josef Bobek- tel. 607 398 896
 
Orgány zastupitelstva městyse a rady městyse
 
Finanční výbor:

 

Bc. Marie Zítková, Dis                  předseda
 
Jana Janochová                            člen
Renata Pajdrmanová                    člen
 
 
 
 
Kontrolní výbor:
Mgr. Josef Janoch
předseda
Václav Loh
člen
Ing. Josef Pěkný
člen
                 
Kulturní komise:
David Hanko
Tomáš Marcin
předseda
člen
Mgr.Jan Ambrož
člen
Ing. Marie Vonešová
člen
 
            
 
Další funkce
 
Velitel VJO
Václav Zimák
 
725046593
 
Předseda letopisecké komise:
Gustav Batrla
 
 
Předseda SPOZ:
Věra Plecitá
 
Kronikář městyse:
Jitka Hříbalová
 
 
CZECHPOINT:                         
Webové stránky:
Mobilní rozhlas:
Marie Vonešová
 
 
Pracovní doba na úřadě
 
Pondělí
7,00 – 17,00
Úterý
7,00 – 15,00
Středa
7,00 -  17,00
Čtvrtek
7,00 – 15,00
Pátek
7,00 – 13,30

 

 

 
Úřední hodiny pro veřejnost
 
Pondělí
7,30 – 11,30
12,30 – 17,00
Středa
7,30 - 11,30
12,30 – 17,00
Pátek
7,30 – 11,30
-
 
Pověřený úřad s rozšířenou působností – Městský úřad Tachov
Pověřený úřad pro výkon státní správy – Městský úřad Planá


 
CHODOVKA a.s.
Sídlo:
Chodová Planá, Pohraniční stráže 474, PSČ 348 15, IČO 28000811
Právní forma:
akciová společnost
Zakladatel:
Městys Chodová Planá
 
 
Základní (hlavní) obory činnosti:
Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
 
Pronájem nemovitostí a půjčování věcí movitých
 
Poskytování technických služeb
 
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
 
dokončovací stavební práce
 
velkoobchod
 
přípravné práce pro stavby
 
zednictví
 
správa a údržba nemovitostí
 
chov domácích a zoologických zvířat a poskytování souvisejících služeb
 
výroba dřevěných výrobků (kromě truhlářskáách a tesařských, nábytku a hraček)
 
výroba elektřiny


Statutární orgán:

 

Člen představenstva:
Ing. Stanislav Strnad
 

 

 
 
 
Členové dozorčí rady:
Ing. Sylva Zítková - předseda
 
 
 
 
 
Ctirad Hirš
 
 
Michal Sudor
 
 
Petr Matys
Luboš Hlačík
 
 
 
 
Vedoucí organizace:
Ing. Stanislav Strnad, člen představenstva

strnad@chodovkaas.cz

Ekonom:
Renata Kleinová
 
 
 
Středisko lesní výroby:
Ing. Stanislav Strnad
 
 
 
 
Středisko technických služeb:
Ing. Stanislav Strnad
 
 
 
 
 
 
Telefon:
724 524 784, 725 076 030
 
Pracovní doba:
Web organizace:
Pondělí – pátek
7.00 – 15,30