Chodová Planá
Městys Chodová Planá

Přehled situace v ČR - COVID - 19

kde nemusím mít roušku

informace na vědomí

Veškerá usnesení a opatření jsou zveřejněna v přílohách


Uvolňování opatření


Ministerstvo zdravotnictví představilo hygienická pravidla k další vlně rozvolňování přijatých opatření od 25. května

15. 5. 2020

Resort zdravotnictví připravil další hygienická pravidla pro provozy, které bude možné od 25. května opět otevřít. Týká se to zejména vnitřních prostor stravovacích provozů, hotelů, kempů a dalších ubytovacích zařízení, otevírají se vnitřní prostory hradů a zámků, zoologické a dendrologické zahrady nebo koupaliště. Konání hromadných akcí bude možné až pro 300 osob ve stejný čas. Povolují se také návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízení.  

Od 25. května se obnoví další velká část života v České republice,“ řekl na úvod tiskové konference ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. I v další vlně rozvolňování přijatých opatření však budou platit přísná hygienická pravidla. Ministerstvo zdravotnictví proto opět sestavilo metodické materiály pro provozovatele i občany, kterými je třeba se řídit. Metodické pokyny jsou k dispozici zde„Dohodli jsme se s epidemiology na tom, že hromadné akce ve vnitřních i venkovních prostorech budou možné s účastí maximálně 300 osob, pokud by se i nadále vyvíjela epidemiologická situace dobře, od 8. června bychom zvýšili tento počet na 500 osob a od 22. června až na 1000 osob,“ pokračoval ministr ve výčtu dalšího rozvolňování pravidel. Obnoví se také stravovací služby, jejichž provoz bude umožněn i uvnitř restaurací, barů nebo kaváren, bude však platit jen do 23 hodin. Mezi 23 a 6 hodinou ranní může fungovat pouze výdejní okénko, služba s sebou nebo rozvoz. „Je potřeba se poučit ze zahraniční zkušenosti například z Jižní Koreji, kde došlo k významnému navýšení počtu nakažených kvůli provozu nočních klubů a došlo tím v důsledku ke zhoršení epidemiologické situace,“ doplnil ministr. Stravování bude umožněno také v rámci nákupních center, ale i nadále platí, že budou omezeny odpočinkové zóny či dětské koutky a další místa, kde by mohlo docházet ke shlukování osob.

Podmínky pro uvolňování opatření od 25. 5. 2020

Mezi další obnovené provozy patří hotely, kempy a další ubytovny; budou umožněny služby, kde dochází k porušování integrity kůže (tetování, piercing), nově bude také možné využívat při sportovních aktivitách zázemí sportovních zařízení, tedy sprchy, šatny a umývárny. „Doporučujeme zdržovat se v zázemí šaten co nejméně,“ zdůraznil Rastislav Maďar, vedoucí Pracovní skupiny pro řízení uvolňování karanténních opatření.
Rozvolňuje se také režim pro nošení roušek. Nadále platí, že roušku je třeba nosit ve všech vnitřních prostorech, v prostorech veřejné dopravy nebo venku, pokud se nacházíme v bezprostřední blízkosti dalších osob, mimo členů domácnosti. Podmínky, za kterých je nutné mít roušku na sobě naleznete v letáku zde. Za specifických podmínek se povolí také návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízeních. „Konečně můžeme rozvolnit i toto omezení a příbuzní mohou navštívit své blízké, to je velmi pozitivní zpráva,“ uvedl ministr.  
O tom, jak budou vypadat letní tábory, které budou umožněny od 27. června, hovořila hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová. „Klademe velký důraz na dodržování pravidel osobní a provozní hygieny, tedy především mytí rukou vodou a mýdlem nebo použití dezinfekce. Dále je nutné na táborech zajistit tekoucí pitnou vodu, ideálně teplou, když to není možné tak dostatek dezinfekce, mýdla v dávkovači a udržovat vysoký hygienický standard ve stravovacím provozu,“ uvedla. Dále je nezbytný pravidelný denní úklid, větrání všech provozních a ubytovacích prostor nebo dezinfekce celého tábora vždy před dalším turnusem. Pro tábory v pevných objektech a chatkách je nyní stanoven maximální počet 300 osob, od 8. června předpokládáme do 500 osob, pro stanové tábory platí maximální počet 100 osob. Účastníci táboru s sebou musí mít prohlášení o bezinfekčnosti a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti. Metodické pokyny pro provoz táborů a zotavovacích akcí naleznete zde. Putovní tábory se konat nemohou. „Vzniká zde potenciální nebezpečí případného šíření nákazy, která by se vyskytla v kolektivu dětí nebo naopak lokálně v prostředí, kde by se děti pohybovaly,“ dodala doktorka Rážová.
Přestože se 25. května rozvolní téměř všechna omezení, je nezbytné v co největší míře i nadále omezovat míru rizika a nevystavovat tak sebe ani své okolí nebezpečí šíření onemocnění covid-19. „Prosím ještě chvíli to vydržme a i nadále buďme ohleduplní k ostatním,“ uvedl na závěr ministr Adam Vojtěch.    

Plán uvolňování přijatých opatření naleznete zde.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 


Vláda od 25. května na základě příznivé epidemiologické situace zmírňuje povinnost nošení roušek na veřejnosti

11. 5. 2020

Vláda dnes na základě návrhu Ministerstva zdravotnictví rozhodla o dalších výjimkách z nošení roušek a stanovila, že se od 25. května zmírní pravidla pro jejich nošení na veřejnosti.

Od 12. května se povinnost nosit roušku mimo bydliště nově nevztahuje na účastníky přijímacího řízení a členů zkušebních komisí ve školách, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 metru; na studenty, účastníky přijímacího řízení, akademické pracovníky, členy zkušebních komisí pro státní zkoušky a přijímací zkoušky na vysokých školách, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 metru a pokud je v místnosti maximálně 15 osob a na pacienty a zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotní péče.
Při zachování příznivé epidemiologické situace bude od 25. května zrušeno povinné nošení ochranných prostředků dýchacích cest při pohybu a pobytu mimo bydliště. Vláda tak rozhodla s ohledem na doporučení Pracovní skupiny pro uvolňování karanténních opatření při Ministerstvu zdravotnictví, která vyhodnotila současný vývoj epidemie jako příznivý. Nadále však bude platit povinné používání roušek ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště; v  prostředcích veřejné dopravy, včetně taxislužby; na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň 2 osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti. „Pokračuje pozitivní vývoj epidemie. Dokonce lepší, než jsme čekali. Epidemiologická skupina pana docenta Maďara proto o víkendu zasedla a doporučila roušky na veřejnosti rozvolnit dříve. Je nutné zdůraznit, že k  tomuto dojde pouze za předpokladu, že se situace nezhorší. Uvidíme také, jak se na počtech nakažených projeví dnešní velká vlna uvolňování opatření,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Na dnešním jednání vlády bylo také schváleno krizové opatření k řešení pracovně lékařských služeb. Podle něj budou čestná prohlášení nahrazující posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona o specifických zdravotních službách platit do konce nouzového stavu. Jestliže nebyly po dobu trvání nouzového stavu provedeny pracovně lékařské periodické prohlídky, platnost lékařských posudků o zdravotní způsobilosti k práci vydaných na základě vstupních lékařských prohlídek, pracovně lékařských periodických prohlídek nebo pracovně lékařských mimořádných prohlídek, jejichž platnost končí v době vyhlášeného nouzového stavu, se prodlouží do konce nouzového stavu.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 


 

 

Přílohy

opatření 5.6.2020

Opatreni vlady 5.6. 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 209,63 kB

opatření 25.5.2020

Opatreni vlady 25.5.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 131,78 kB

usnesení rozesílané 01.05.2020

sb081-20-AK.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 116,63 kB

usnesení rozesílané 30.4.2020

opatření.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 117,91 kB

usnesení rozesílané 24.4. 2020 II. část

usnesení 24.4.2020 II. část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 145,28 kB

usnesení rozesílané 24.4. 2020

usnesení 24.4.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 181,98 kB

Opatření MZ z 10.4. 2020

Mimořádné-opatření-zákaz-volného-pohybu-osob-s-vyjimkami 10.4.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 181,56 kB

uvolnění opatření pro školy a školská zařízení

uvolneni_schema_skoly_14042020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 186,93 kB

harmonogram uvolnění opatření pro podnikatele a živnostníky

uvolneni_schema_podnikatele_zivnostnici_14042020 (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 55,82 kB

uvolneni_schema_skoly_14042020.pdf

uvolneni_schema_skoly_14042020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 186,93 kB

Informace k nouzovému stavu

Informace k nouzovému stavu.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 301,54 kB

uvolneni_schema_podnikatele_zivnostnici_14042020 (1).pdf

uvolneni_schema_podnikatele_zivnostnici_14042020 (1).pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 55,82 kB

opatření 6.4.2020

sb056-20-AK.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 102,46 kB

odběrové týmy AČR

odběrové týmy AČR.xlsx
Typ souboru: XLSX dokument, Velikost: 10,93 kB

opatření 1.4.2020

sb053-20-AK.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 93,86 kB

opatření 30.3.2020

sb051-20-AK.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 109,86 kB

opatření  27.3.2020

sb048-20.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 132,37 kB

překračování hranic III. část

Přeshraniční pracovníci-komplex_FIN_update_2903.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 23,99 kB

překračování hranic II. část

výjimky_od 29.3.2020_komplet FIN.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 30,83 kB

překračování hranic I. část

modelové výjimky_tabulka_29.3.2020.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 45,06 kB

opatření  26.3.2020

opatření 26.3.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 96,38 kB

opatření  24.3.2020

opatření 24.3.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 110,68 kB

Mimořádné opatření MZ

Mimořádné-opatření-doba-pro-seniory.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 208,58 kB

Informace o epicentru nákazy Mitterteich

informace o epicentru nákazy Mitterteich_sig.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 244,28 kB

opatření 20.3.2020

opatření 20.3.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 96,73 kB

platné od 19.3.2020

opatření platné od 19.3.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 97,21 kB

usnesení rozesílané 17.3.2020

usnesení rozesílané 17.3.2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 352,63 kB

Opatření ze 16.3. 2020 - přidáno aktuální

Opatření vlády 16.3. 2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 137,03 kB

Opatření ze 16.3. 2020 - hranice

Opatření vlády 16.3. 2020 - hranice.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,36 MB

opatření ze 14.3.2020

Krizové opatření ze dne 14.3-2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 91,89 kB

Opatření vlády

opatření vlády.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 127,98 kB

OPP - ochrana vnitřních hranic

1_Opatření obecné povahy MV.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 40,9 kB

příloha k OPP - hraniční přechody

Priloha OOP.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 203,12 kB
Datum vložení: 5. 6. 2020 10:25
Datum poslední aktualizace: 5. 6. 2020 10:27
Autor: Správce Webu

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download

Překladač

Překlad (translations)

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Video - Chodová Planá

Video

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Video - Oslavy 100. výročí vzniku republiky

1868 obyvatel
537 metrů n. m.
1316 rok vzniku
železnice