Menu

 

Chodová Planá
Městys Chodová Planá

Informace o probíhající revizi údajů evidovaných v katastru nemovitostí

Holubín
Pístov
Dolní Kramolín
Výškov u Chodové Plané

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov

Informace o probíhající revizi údajů evidovaných v katastru nemovitostí

Vážení občané,

ve Vaší obci provádí Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov revizi údajů evidovaných v katastru nemovitostí. Cílem této činnosti je uvést do souladu stav evidovaný v katastru se stavem skutečným, a to zejména v případě správné a úplné evidence budov a druhů pozemků. Při venkovním šetření v rámci revize, prováděném zaměstnanci úřadu, může být u nemovitosti (domu nebo pozemku) evidované ve Vašem vlastnictví zjištěn nesoulad mezi evidencí a skutečným stavem v terénu. Pokud tomu tak bude, navštívíme Vás při další pochůzce, jejíž datum bude uvedeno na úřední desce obecního úřadu nebo zveřejněno jiným způsobem v obci obvyklým. Nezastihneme-li Vás doma, vhodíme do schránky informaci o zjištění nesouladu s žádostí, abyste nás kontaktovali za účelem domluvení termínu schůzky. Pokud jste si vědomi, že máte postavené stavby, které nejsou v katastru evidovány, a máte k těmto stavbám nějaké doklady – listiny od stavebního úřadu, připravte si je na jednání. Pokud listiny nemáte nebo se dokonce jedná o nepovolené stavby, pomůžeme Vám navázat kontakt se stavebním úřadem, aby došlo k nápravě. Věříme, že se nám společnými silami podaří naplnit cíl revize a Vaše nemovitosti budete mít evidovány v souladu se skutečným stavem.

Děkujeme za spolupráci Ing. Jan Hohl v.r. ředitel KP Tachov

 

Přílohy

informační leták

Revize_letak.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 587,18 kB
Datum vložení: 18. 1. 2022 14:56
Datum poslední aktualizace: 18. 1. 2022 14:58
Autor: Správce Webu

Univerzální překladač

Překlad (translations)

1868 obyvatel
537 metrů n. m.
1316 rok vzniku
železnice