Menu

 

Chodová Planá
Městys Chodová Planá

Fotosoutěž 2. ročník

uzávěrka 15.02. 2024

2. ročník Fotosoutěže

Městys Chodová Planá vyhlašuje 2.ročník Fotosoutěže na téma Chodová Planá 2023. Fotografie se musí vztahovat k životu v Chodové Plané za rok 2023. Mohou například dokumentovat společenský, kulturní a sportovní život, činnost spolků a organizací, novou výstavbu, rekonstrukce a podobně. Patří sem též fotografie z přilehlých osad – Boněnov, Dolní Kramolín, Holubín, Hostíčkov, Michalovy Hory, Výškov a Pístov.

pravidla fotosoutěže

 1. Vyhlašovatelem a organizátorem fotosoutěže je Městys Chodová Planá, Pohraniční stráže 129, 348 13  Chodová Planá, IČ: 00259861.
 2. Doba trvání soutěže je od 15.12. 2023 do 15.2. 2024.
 3. Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba. Zvlášť bude hodnocena kategorie dětí do 15 let. Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.
 4. Jeden účastník soutěže může přihlásit maximálně 5 fotografií na dané téma. Fotografie se přijímají pouze v digitálním formátu na adrese mestys@chodovaplana.cz.. Do zprávy se zaslanou fotografií účastník soutěže uvede:
  • předmět ,,Fotosoutěž“,
  • název fotografie,
  • své jméno a příjmení,
  • věk,
  • kontaktní údaje, např. telefon.
 5. Autor fotografie odpovídá za to, že k přihlášené fotografii nejsou vázána práva třetí strany, a že objekty na fotografiích nebudou vznášet žádné požadavky související s použitím fotografií.
 6. Fotografie, pořízené z jiné oblasti, než je Chodová Planá a související osady – budou ze soutěže automaticky vyřazeny.
 7. Účastí v soutěži autor fotografie souhlasí s dalším užíváním fotografie k nekomerčním propagačním a prezentačním účelům (výstavy,  informační panely, sociální sítě, web, apod.), a to na dobu neurčitou. V souvislosti se zveřejněním zaslaných fotografií bude ze strany pořadatele vždy uvedeno plné jméno účastníka soutěže jako autora fotografie.
 8. Účastník soutěže může kdykoliv stáhnout svou fotografii ze soutěže tak, že kontaktuje pořadatele na e-mailu mestys@chodovaplana.cz..
 9. Zasláním fotografie souhlasí účastník soutěže s podmínkami účasti. Tato soutěž a tyto podmínky účasti podléhají právnímu řádu České republiky.
 10. Po uzávěrce soutěže budou snímky hodnoceny odbornou porotou a následně budou výherci vyrozuměni a odměněni.
 11. Oceněné fotografie budou vystaveny (zveřejněny). Místo a čas budou včas upřesněny. Ke zveřejnění fotografií dojde v rámci podmínek zveřejnění bez nároku na honorář.
Datum vložení: 19. 1. 2024 10:37
Datum poslední aktualizace: 19. 1. 2024 10:38
Autor: Správce Webu

Univerzální překladač

Překlad (translations)

1868 obyvatel
537 metrů n. m.
1316 rok vzniku
železnice