Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Kulturní dům
  • Nejen občanům městyse a dětem, ale i různým zájmovým organizacím, spolkům a ostatním slouží místní kulturní dům jako centrum kultury, oddechu a zábavy. Toto zařízení využívá zejména místní základní škola jako tělocvičnu, stejně tak, zejména v zimním období je hojně navštěvována sportovci místního klubu TJ Slavoj a návštěvníky nejrůznějších plesů, oslav apod.
  • Podmínky pronájmu:
  • viz Provozní řád KD

 

V I. patře kulturního domu je umístěna knihovna městyse Chodová Planá, kde je možno využívat veřejné internetové připojení.

 

 

KNIHOVNA

Pohraniční stráže 1

348 13 Chodová Planá
tel: 723 701 845
IČO : 00259861
knihovna@chodovaplana.cz
Knihovna v Chodové Plané je zřízena městysem pod ev. číslem 4665/2003 dle zákona č. 257/2011 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických služeb (knihovní zákon).
Nachází se v I. patře místního kulturního domu. Knižní fond je doplňován průběžně novými publikacemi.

Místní knihovna nabízí tyto služby:

vypůjčku beletrie,  naučné a jiné literatury pro dospělé, děti a mládež

- zprostředkování vypůjčky odborné literatury z jiné knihovny prostřednictvím  meziknihovní výpůjční služby

- výpůjčku časopisů

přístup k veřejné  síti internet

- možnost tisku z veřejně dostupné tiskárny

 

VÝPŮJČNÍ DOBA
Úterý
15,00 hod.
18,00 hod.
Čtvrtek
15,00 hod.
17,00 hod.

 

Správce knihovny: Marie Olivová

ROČNÍ POPLATKY
Dospělí
30,-Kč
Děti do 15-ti let
15,- Kč
Důchodci
zdarma
POPLATKY ZA UPOMÍNKU
1. upomínka
10,-Kč
2. upomínka
20,- Kč
3. upomínka
30,- Kč
POPLATEK ZA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ CIZÍ VÝPŮJČKY
Za publikaci (odbornou)
20,- Kč + poštovné
 
kulturní dům
správce kulturního domu: Bobek Josef tel. 607 398 896
                                             Pazderka Karel