Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zpět
HOLUBÍN
 
Holubín (něm.Hollowing) je starobylá původně nepochybně chodská obec, založená jako okrouhlice s osmi dvory v 11.-12.století. Její terénní uzavřenost ji chránila často před vpády vojsk. Byla původním majetkem Hroznaty a jeho otce Sezemy a proto přešla do majetku Hroznatou založeného kláštera Teplá. Od počátků historie obce, po staletí, patřila k farnosti Pístov a ležela na panství premonstrátského kláštera Teplá od jeho založení 1193. S Pístovem sdílela podobné osudy. Až do roku 1848 byla poddanskou obcí kláštera. Obec dlouho přežívala jako česká, i když v okolí už byly obce poněmčeny. Zachovala si řadu českých pomístních názvů i českých příjmení. Z husitských dob a protestantství si uchovávala chladný vztah ke katolictví. Má se za to, že se zde dlouho ve vsi přijímalo podobojí. Kdysi se zde horničilo a těžila se železná ruda. Téměř jediným příjmem však bylo zemědělství. Obec neměla více než sto obyvatel. Po zániku poddanství 1848 byla samostatná pak jako dvojobec s Dolním Kramolínem, pak s Pístovem, po vysídlení Němců byla dosídlena českými zemědělci. 1.7.1960 přešla pod nový okres Tachov a dnes je částí správní obce Chodová Planá.

Stránka

  • 1

Holubín

Holubín

Holubín

Holubín

Holubín

Holubín


Stránka

  • 1