Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Rekonstrukce náměstí v Chodové Plané

Městys Chodová Planá v roce 2008 požádal o dotaci na projekt „ Rekonstrukce
prostoru náměstí Chodová Planá “ z Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad. Žádost byla úspěšná.

V lednu 2009 podepsal starosta Městyse Chodová Planá Smlouvu o podmínkách
poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad.

Předpokládané náklady na tuto akci byly : 6.470.138,- Kč

Z toho by měla být dotace 5.984.877,- Kč a městys by měl ze svého rozpočtu zaplatit
: 485.261,- Kč.

U této dotace se předpokládá předfinancování z vlastních zdrojů a teprve po 
úplném dokončení projektu, který se předpokládá v říjnu 2009, bude Městys
Chodová Planá předkládat závěrečnou monitorovací zprávu, na základě které bude
poskytnuta dotace.

V únoru 2009 začaly práce na rekonstrukci povrchu náměstí v Chodové Plané. Práce
prováděla firma Karel Benda – zemní a výkopové práce z Chodové Plané. V červnu
2009 byly dokončeny stavební práce a stavba byla předána Městysu Chodová Planá.
V rámci akce došlo také ke zrekonstruování kašny a byl doplněn nový střed kašny,
ze kterého vyvěrá voda. Náměstí bylo doplněno stylovými lavičkami , novými
sloupy veřejného osvětlení a zelení.

Stránka

Rekonstrukce náměstí 2008-2009

Rekonstrukce náměstí 2008-2009

Rekonstrukce náměstí 2008-2009

Rekonstrukce náměstí 2008-2009

Rekonstrukce náměstí 2008-2009

Rekonstrukce náměstí 2008-2009

Rekonstrukce náměstí 2008-2009

Rekonstrukce náměstí 2008-2009

Rekonstrukce náměstí 2008-2009

Rekonstrukce náměstí 2008-2009

Rekonstrukce náměstí 2008-2009

Rekonstrukce náměstí 2008-2009

Rekonstrukce náměstí 2008-2009

Rekonstrukce náměstí 2008-2009

Rekonstrukce náměstí 2008-2009

Rekonstrukce náměstí 2008-2009

Rekonstrukce náměstí 2008-2009

Rekonstrukce náměstí 2008-2009

Rekonstrukce náměstí 2008-2009

Rekonstrukce náměstí 2008-2009

Rekonstrukce náměstí 2008-2009

Rekonstrukce náměstí 2008-2009

Rekonstrukce náměstí 2008-2009

Rekonstrukce náměstí 2008-2009


Stránka