Navigace

Obsah

 

Vítejte na stránkách

městyse Chodová Planá

 

 

náměstí

 

Úřední hodiny:

 

Po  7,30 – 11,30   12,30-17,00
Út  7,30 – 11,30
St  7,30 -  11,30    12,30-17,00
Čt 7,30 -  11,30
Pá 7,30 -  11,30
 
Adresa:
 
Městys Chodová Planá
Pohraniční stráže 129
348 13  Chodová Planá
 
tel: 374 798 464
mobil: 607 455 484
fax: 374 798 464
e-mail: mestys@chodovaplana.cz    
 
 
 
mapa

 

Prodej bytů a bytových domů ve vlastnictví městyse. Jedná se o tyto nemovitosti:

Domeček

 

  • St.p.č. 17 o výměře 467 m2, jejíž součástí je budova čp. 171 – bytový dům, vše v k.ú. Chodová Planá, ulice Pohraniční stráže (na LV č. 1) – cena 700.000,- Kč
  • St.p.č. 94 o výměře 342 m2, jejíž součástí je budova čp.60 - nebytová budova (občanská vybavenost) vše v k.ú. Michalovy Hory (na LV č. 1) - cena není stanovena

 

Aktuality

U P O Z O R N Ě N Í  -      Poplatky

Úřad městyse tímto vyzývá  občany (daňové poplatníky), kteří nemají zaplacené místní poplatky vztahující se k roku 2015, 2016, 2017 a 2018 k jejich okamžité úhradě

 nejpozději však v termínu do 31.03.2018

Poplatek  lze uhradit hotově či pomocí platebního terminálu v pokladně úřadu městyse (kancelář č. 6) nebo převodem na číslo účtu 1980728359/0800 vedeného u  České spořitelny.

 

Upozorňujeme všechny, že městys Chodová Planá se rozhodl, pokud nebudou dlužné částky jednotlivých poplatníků ve výše stanoveném termínu zaplaceny,  řešit celou záležitost prostřednictvím exekutora a spolu s úroky z prodlení a smluvního příslušenství po všech dlužnících nárokovat také náhradu škody v rozsahu nákladů vynaložených na vymáhání pohledávek prostřednictvím exekutorského úřadu, která v důsledku porušení platební morálky a závazkové povinnosti vznikne.

 

MOBILNÍ ROZHLAS

Vážení občané,
v souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů, zavádíme v našem městě novou službu - Mobilní rozhlas. Nově Vás budeme informovat o aktuálním dění pomocí různých komunikačních kanálů.

Zaregistrujte se na chodovaplanamobilnirozhlas.cz, vyplňte Vaše tel. číslo a e-mail.

 

Následně budete ZDARMA dostávat:

SMS zprávy,

hlasové zprávy,

e-maily,

zprávy do aplikace

 

o důležitých aktualitách - upozornění na odstávky energií, čištění ulic, pozvánky na kulturní události a mnoho dalšího.

Aplikaci pro registraci a stažení najdete na www.chodovaplana.cz  v levém sloupci.

 

BANKOMAT

Dne 30.5. 2017 byl spuštěn provoz nově instalovaného bankomatu Komerční banky, a.s. umístěný v zadní části kulturního domu - od náměstí.

 

19. 4. - 5. 5. 2018

Městys Chodová Planá - Veřejná vyhláška -oznámení o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - odpady 2017

Veřejná vyhláška - oznámení

Úřední deskaZobrazit více

17. 4. - 3. 5. 2018

Městys Chodová Planá - prodej movitého majetku

Prodej movitého majetku

Úřední deskaZobrazit více

13. - 29. 4. 2018

Městys Chodová Planá - Veřejná vyhláška -oznámení o veřejné dražbě

VV o dražbě Dražební vyhláška

Úřední deskaZobrazit více

13. 4. - 2. 5. 2018

Městys Chodová Planá - záměr směny a pachtu nemovitého majetku

Záměr směny nemovitého majetku v k.ú. Chodová Planá Záměr pachtu nemovitého majetku v k.ú. Michalovy Hory

Úřední deskaZobrazit více

27. 3. - 7. 5. 2018

Krajský úřad PK - Veřejná vyhláška

Oznámení o konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje

Úřední deskaZobrazit více

23. 3. 2018

Městys Chodová Planá - oznámení o zveřejnění dokumentů

Oznámení o zveřejnění a uložení Střednědobého výhledu rozpočtu městyse 2019-2021 a Rozpočtových opatření za rok 2018

Úřední deskaZobrazit více

8. 3. - 30. 9. 2018

Krajský úřad PK - Výzva k důslednému plnění opatření v ochraně lesa

Výzva k ochraně lesa zde ke stažení

Úřední deskaZobrazit více

5. 3. 2018

Městys Chodová Planá - záměr pronájmu nemovitého majetku

Záměr pronájmu nemovitosti - zámek

Úřední deskaZobrazit více

28. 2. - 30. 6. 2018

Městys Chodová Planá - Vyhlášení termínu pro žádosti dotace - spolky

Vyhlášení termínu pro žádosti dotace - spolky

Úřední deskaZobrazit více

28. 2. - 31. 12. 2018

Vodárenské sdružení obcí Halže -Oznámení o zveřejnění SDV rozpočtu na rok 2018

Oznámení o zveřejnění SDV rozpočtu 2018

Úřední deskaZobrazit více

9. 2. 2018

Městys Chodová Planá - záměr prodeje nemovitého majetku

Záměr prodeje nem. majetku - průmyslová zóna

Úřední deskaZobrazit více

7. 2. - 1. 5. 2018

SPÚ Plzeň - nabídka pozemků k pronájmu

Nabídka pozemků k pronájmu

Úřední deskaZobrazit více

3. 1. - 31. 12. 2018

SOČ Černošín - rozpočet pro rok 2018

Oznámení o zveřejnění rozpočtu na rok 2018 schválený rozpočet na rok 2018

Úřední deskaZobrazit více

29. 11. 2017 - 30. 6. 2019

SPÚ Plzeň - komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Výškovice

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Výškovice

Úřední deskaZobrazit více

8. 9. 2017

Městys Chodová Planá - záměr prodeje nemovitého majetku

Záměr městyse prodeje nemovitého majetku - byty a bytové domy - změna 2018

Úřední deskaZobrazit více

4. 9. 2017 - 30. 6. 2018

Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech - Oznámení

Oznámení o zveřejňování schválených rozpočtových dokumentů sdružení

Úřední deskaZobrazit více

11. 7. 2017 - 30. 6. 2018

SOČ Černošín - Oznámení o ZÚ 2016

Oznámení o zveřejněný závěrečného účtu za rok 2016

Úřední deskaZobrazit více